Fysioterapi til hest og rytter v. Sara Vork

Autoriseret Fysioterapeut og Hestefysioterapeut ved Danske Hestefysioterapeuter.

Fysioterapi til hest?

En sund krop er en krop, der bevæger sig frit.

Målet for den fysioterapeutiske behandling er, at udvikle, vedligeholde eller genoprette maksimal bevægelse og funktionsevne hos hesten.

Behandling med henblik på at opnå maksimal præstation i den daglige ridning og ved konkurrencer, samt få en glad og velafbalanceret hest uden smerter.

Som fysioterapeut har jeg en omfattende viden om kroppen og dens bevægelsesmæssige behov og potentiale. Jeg arbejder ud fra dette, med syn på den enkelte hests forudsætninger og rytterens ambitioner.
Jeg ser kroppen som en helhed og arbejder efter at finde årsagssammenhænge.

En fyldestgørende undersøgelse af hesten er det vigtigste redskab til, at ligge en behandlingsplan, give den optimale behandling og derved det opnå bedste resultat.

Fysioterapi bør aldrig stå alene!

En dygtig behandler er aldrig for stolt til, at erkende hvis udfordringen er for stor eller hvis anden faggruppe skal ind over.

En større udredning hos dyrlæge kan være nødvendig i nogen tilfælde.

Mål for behandling

Fysioterapi kan være relevant ved

  • Modvillighed
  • Ændring af adfærd
  • Opspænding/stiv på den ene volte
  • Momentvis utaktet
  • Muskelskader
  • Rygproblemer
  • Sene/gaffelbåndsskader
  • Forebyggelse
  • Genoptræning
  • Forberedelse til konkurrence.

Priser

Pris pr. behandling: 800 kr. inkl. moms

Kørselstillæg ved større afstande.